לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  מאמרים
  תערוכת בוגרי מסע טללים

"נגיעות" תערוכה זו הינה פרי השגיהם של  צעירים וצעירות אשר מגיעו ארצה מ מדינות חבר העמים במסגרת פרוקיט מסע, יוזמה משותפת של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית שמ טרתו חיזוק זיקתם של צעייר התפוצות למדינת ישראל ליהדות ולקהילותיהן.

בתוכנית הלימוד בת 10 חודשים נשזרו  זה בזה נושאים אוניברסלים בשפת הצילום עם נושא ארץ ישראל וסימנים של תרבות ומקום העבודות המוצגות בתעורכת גמר זאת, מבטאות חוויה אישית של המשתתפים  של מפגש תרבויות ומולדת - כולם מוזמנים