לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  מאמרים
  לראות הכל בשחור לבן

ישנם צילומי צבע שמבטאים ראייה בשחור לבן, וצילומי שחור לבן צבעוניים.יילמדו עקרונות הצילום הטכניים  בקורס הנוכחי, וההדפסה בשחור לבן

לצד פיתוח יכולת הראייה ושפת הצילום בשחור לבן. מהצד הטכנולוגי, תלמד הפעלה ושליטה במצלמה, סלילת סרטים, מדידת אור ושיטות  חשיפה והדפסה במעבדה הפוטוכימית. מהצד הויזואלי, באמצעות תרגילי צילום בנושאים שנים, תלמד שפת הצילום,

זוית צילום נכונה, אור וצל, קומפוזיציה, בחירת נושא וביטוי מתאים שלו בשפת הצילום. במהלך הקורס, יינתנו תרגילים, תערך ביקורת כיתתית וינותחו עבודות צילום מההיסטוריה של הצילום.

הקורס מתנהל לסירוגין בין עבודה במעבדה, לבין שיעורים בכיתה, הכוללים לימוד טכנולוגיה, תיאוריה, צפייה וניתוח יצירות, וכמובן - התבוננות ודיון בעבודות המשתתפים בקורס

קהל יעד - הקורס מיועד למתחילים ללא ידע מוקדם בצילום ובהדפסה.

הציוד הנדרש - הקורס מיועד לבעלי מצלמות רפלקס אנאלוגית, המאפשרות מצב עבודה ידני ושליטה מלאה על מנגנוני מפתח צמצם ומהירות סגר.

מבנה הקורס - הקורס כולל 10 מפגשים ובהם 5 מפגשי כיתה (טכנולוגיה, ההיסטוריה של צילום וביקורת עבודות), 3 מפגשי מעבדת צילום ו-2 יציאות לצילומי חוץ (יום/לילה) מודרכים.

החל מהמפגש השני תהיה אפשרות להגיע שעתיים טרם תחילת השיעור (16:00) לצורך תרגול והכשרה בסביבת המעבדה ומתן תשובות לשאלות מתכני השיעורים הקודמים.

מפגש ראשון - שעור כיתה
       - סקירה של התפתחות הצילום מהמצאתו במאה התשע  
         עשרה תוך כדי אזכור של צלמים ומהלכים חשובים
         ומשפעים.
       - התהליך הצילומי מדימוי במצלמת נקב ועד רפלקס.  
         התהליך הפוטוכימי ליצירת הנגטיב.
       - מבנה מצלמה - סגר, צמצם,A.S.A עדשות וסוגי עדשות,  
         סוגי מצלמות, אביזרים נלווים למצלמה.
       - הפעלת מצלמה אישית של כל סטודנט. תרגיל צילום.

מפגש שני - שעור מעבדה  
       - מעבדת צילום
       - ניירות צילום, מגדל, כימיכלים, רגישות, אור ביטחון 
       - הדפסת הדפס מגע מנגטיב שניתן לצילום בשיעור הראשון.
       - הדפסת תמונה והתייחסות לחדות, גוונים (ניגוד, רך)
         ומסגור.

תרגיל – צילום סרט ועשיית הדפס מגע באופן אוטונומי בתרגול

מפגש שלישי
      - יציאה לצילום חוץ יום
      - במפגש נלמד על המושג פוקוס (חדות) והשלכותיו על
        הצילום.
      - מהו עומק שדה,חדות סלקטיבית, חזוי עומק שדה
        תפקיד הצמצם אורך המוקד והמרחק המצולם לשליטה על
        הצילום הסופי.תרגול עם הסטודנטים על הנושא.

תרגיל צילום- עומק שדה בצילום אורבני.

מפגש רביעי
       - כיתה
       - מהירות סגר, סוגי סגר וסוגי טשטוש, צילום בתנועה, חוק
         הגומלין והסטייה ממנו ליצירת צילום נכון וגמיש (יכולות
         טובות בהדפסה) תרגיל ניסיונות במהירויות שונות
         לקבלת טשטוש נשלט בחלק מהפריים.
       - שפת הצילום - פרופורציה, קומפוזיציה, נקודת מבט, חיתוך
         ומסגור.

צלמי רחוב -הקרנת צילומים - הרצאה וניתוח עבודות של  
                סטודנטים.

מפגש חמישי
      - כתה
      - מדידות אור –שיטות למדידת אור בתנאים שונים (צילום
        פורטרט ליד חלון..)
      - תרגיל לימודי צילום בכמה שיטות.

מפגש שישי
      - מעבדה
      - טכניקות מעבדה שיכללו סולריזציה והדפסה מפוצלת.

מפגש שביעי
      - כתה
      - פלשים ועזרים לצילום לילה. הרצאה: פלשים על מצלמה ועל
        פלשים מובנים.הכרות עם עבודתם של צלמים מפורסמים.

מפגש שמיני
      - מעבדה
      - הדפסות ענק 50X60.

מפגש תשיעי
      - צילומי חוץ לילה: פלשים, חשיפות ארוכות, שקופיות צבע
        שילוב של אור קיים   
        (טבעי או מלאכותי) עם פלש על מצלמה.

מפגש עשירי
      - כתה
      - ניתוח צילומי הלילה וסיכום הקורס.


לפרטים והרשמה

03-7306721

לחצו כאן