לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  מסע אחר המדרשה לצילום גיאוגרפי
>
שמ צלם:מסע אחר - המדרשה לצילום גיאוגרפי
שם הקורס:סרטון תדמית