לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  תעורכת מסע טללים 2011 - עדשה ישראלית

תערוכה זו  היא פרי השגיהם של  צעירים וצעירות אשר הגיעו ארצה ממדינות חבר העמים במסגרת פרויקט  "מסע" יוזמה משותפת של ממשלת ישראלת והסוכנות היהודית שמטרתו חיזוק זיקתם של  צעירי התפוצות למדינת ישראל ליהדות  ולקהילותיהם.

פרוקיט מסע מהווה את המפתח לחיבור הדור הבא של  העם היהודית לישראל לעצוב המנהיגות היהודית בעולם,  לפיתח התודעה היהודית ותחושת שותפות  הגורל  עם  מדינת ישראל ואף לפתיחת צוהר לעלייה של צעירים  מרחבי העולם.

 בנשך כעשרה חודשים התגוררו משתתפי  תוכנית הצילום של "מסע - טללים" בכפר הנוער "עיינות" למדו צילום  במסגרת המדרשה לצילום גיאוגרפי  בהנחיית מורים בשפה הרוסית, תוך שילוב של לימודי מקצוע והתמחות יחד עם חוויה ציונית, טיולים בארץ, לימוד עברית, הכרות עם מסורת ותרבות יהודית, התנדבות והכרות עם צעירים ישראליים .

בתוכנית הלימוד נשזרו זה בזה נושאים אוניברסאליים  בשפת נצילום  עם נושאי ארץ ישראל וסמלים של תרבות ומקום. העבודות המוצגות בתערכות גמר זו מבטאות חוויה אישית של מיפגש תרבויות ומולדת של מבקשר מזדמן ואהוב לזמן קצר 

לצפייה בתערוכה לחץ כאן

 
ZABALOTSKAYA-KIPNIS OLGA