לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  נגיעות - תערוכת מסי טללים 2012 מחזור ג'
נגיעות מחזור ג' תוכנית לימודי צילום "מסע טללים"   2011-2012 
תערוכה זאת, פרי הישגיהם של צעירים וצעירות אשר הגיעו ארצה ממדינות חבר העמים במסגרת פרויקט "מסע", יוזמה משותפת של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית שמטרתו חיזוק זיקתם של צעירי התפוצות למדינת ישראל, ליהדות ולקהילותיהם.
 פרויקט מסע מהווה את המפתח לחיבור הדור הבא של העם היהודי לישראל ולעיצוב המנהיגות היהודית בעולם, לפיתוח התודעה היהודית ותחושת שותפות הגורל עם מדינת ישראל ואף לפתיחת צוהר לעלייה של צעירים מרחבי העולם.
 
במשך כעשרה חודשים התגוררו משתתפי תוכנית הצילום של "מסע – טללים" בכפר הנוער "עיינות", למדו צילום במסגרת המדרשה לצילום גיאוגרפי בהנחיית מורים בשפה הרוסית, תוך שילוב לימודי מקצוע והתמחות יחד עם חוויה ציונית, טיולים בארץ, לימוד עברית, היכרות עם מסורת ותרבות יהודית, התנדבות והיכרות עם צעירים ישראלים.
 
בתכנית הלימוד נשזרו זה בזה נושאים אוניברסאליים בשפת הצילום עם נושאי ארץ ישראל, וסמלים של תרבות ומקום. העבודות המוצגות בתערוכת גמר זאת, מבטאות חוויה אישית של מפגש תרבויות ומולדות, של מבקר מזדמן ואהוב לזמן קצוב.
 
 
 
 
                                       
 
BERDICHEVSKAYA MARINA