לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  פיינברג אליסה
אל תעזבו את החדר, לא עושים טעות איומה.
למה אתה צריך את השמש, אם אתה מעשן סיגריות?
הכל חסר משמעות שם, ובעיקר - לבכות את השמחה,
אם רק היית הולך לשירותים - אבל אל תהיה בלתי זהיר.
 
Joseph Brodsky 
Don't leave the room  (1970)
 
FAINBERG ALISA