לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  פיינברג דניאל
עבודתי מוקדשת לחקר צרורות גאומטריות בסיסיות, הרי מרבית האובייקטים המרכיבים את עולמינו נבנים מתוך קוים, ריבועיים, עיגולים ומשולשים.
התמקדות בצורות הבסיסיות הללו, נותנת אפשרות לפענוח עמוק יותר של האובייקטים. תוך כדי התבוננות בטרנספורמציות צורניות אנו שוקעים בעולם אשר מלא בסמלים. העולם בכולו רמז לאינסוף אינטראקציות בינו לבין עצמו מצד אחד ובין המציאות לבין התת מודע שלנו....
 
FAINBERG DANIIL
 
FAINBERG DANIIL
 
FAINBERG DANIIL