לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  חצ'אתראן קרינה
הדרך אל עצמי
כך קרה שבמשך שנים לא יכולתי להסתכל על עצמי במראה. רגשותיי היו מדוכאים ולא מצאו ביטוי.
עבודת הגמר שלי זה נסיון להסתכל לתוך עצמי פנימה, ונסות להבין מי אני באמת.
 
KHACHATRIAN KARINE
 
KHACHATRIAN KARINE
 
KHACHATRIAN KARINE