לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  קרסנובה אנה
מבט על ישראל
מיום לימודיםהראשון, ידעתי שאת פרוייקט הגמר אצלם לאורך כל השנה. רציתי לקבל את מימד הזמן ולא סדרת תמונות פשוטה.
שהינו בישראל כמעט שנה. ביקרנו מקומות שונים, דיברנו עם אנשים רבים. ישראל - רבת פנים: דתית וחילונית, מטעה ואמיתית, פתוחה ומסתורית, תיירותית ושגרתית, יפה ולא פוטוגנית - שונה בכל פעם.
חציתי את הארץ לאורכה ולרוחבה ובכל מקום המצלמה היתה איתי.
כך ראיתי את ישראל וכך אני רוצה להראות אותה.
 
KRASNOVA ANNA
 
KRASNOVA ANNA
 
KRASNOVA ANNA