לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  שלייפמן דניאל
מהגב
אנחנו רגילים להכיר אנשים פנים מול פנים. מזהים הבעות, תווים פנים, עיניים. ושוכחים שאפשר לדעת הרבה על בן אדם, בלהסתכל עליו מהגב: תנועות, הליכה, סגנון ליבוש!
בפרוייקט שלי נקודת המוקד היא המבט על האדם מגבו. על ידי הפשטה, הפרדה של האדם מהסביבה והכנסתו לתוך קומפוזיציה סגורה, אפשר למצוא נקודת מבט חדשה. לגלות על האדם הרבה רק מלראות מהגב — מה גילו, סביתו, רמת חייו ולפעמים גם עיסוקו.
 
SHLEIFMAN DANIEL
 
SHLEIFMAN DANIEL
 
SHLEIFMAN DANIEL