לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  צדילקינה יבגניה
דרך
למרות העובדה שהפרוייקט הוא דוקומנטרי, הוא בשום אופן אינו אינפורמטיבי. זה סוג של מחקר: לא תחבורה ואנשים, אלא תחושות האדם במהלך הדרך. תחושת המסלול, תחושת הזמן וההמתנה.
זה יכול היה להיות מצולם בכל מקום בעולם. אין דיוקנות ממש. יש דמויות שמוסתרות, מרוחות, משתקפות. גם בצילומים הבודדים שכן ניתן לראות את האדם, חשובה לא הדמות אלא התופעה.
 
TSEDILKINA EVGENYA
 
TSEDILKINA EVGENYA