לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  אייל סבג - סוכה במדבר

התמונה צולמה בכפר שנקרא "אל עראקיב שנמצא בין רהט לבאר שבע .

הכפר מוגדר ככפר לא מוכרז ונהרס כמה עשרות פעמים

אלה הן "סוכות " שהתושבים בונים כזכר לבתים שהיו שם ונהרסו .

חלק מהתושבים עדיין גרים שם במתחם בית הקברות וחלקם מפוזרים ברהט והסביבה .