לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
  תמונות
  גפני שליין סוכות אל מול הכותל בירושלים

"סוכות בין שמיים וארץ בירושלים אל מול הכותל "