לימודי צילום, קורס צילום
  לפרטים נוספים
 הסכמה לקבלת חומרי פירסום ודיוור
|

  צילום דוקו תיעודי

סדנת צילום דוקו תיעודי

ישנם המון סיפורים בעולם. סיפורים קטנים כאלה המסתתרים
להם בפינות רחוב. ברוב המקרים ניגע בקצה קצהו של סיפור,
במין מבט תיירותי אולי תבניתי ואולי קצת מרוחק,
ונאמר לעצמנו שהצלחנו להנציח איזשהו רגע אבל עמוק
בפנים נדע שהסיפור – הרבה הרבה יותר מורכב.

קורס צילום תיעודי מתרכז בפרקטיקות, צילום שונות הקשורות ליצירת הסיפור המצולם דרך צילומי רחוב או צילומי דיוקן בסביבה אקראית ומזדמנת, לעיתים בטוחה ולעיתים לא.

 מטרות הקורס:

* מהלך הקורס יסקרו עבודות צלמים בז'אנר התיעודי מההיסטוריה של הצילום ועד ימינו המתמקדים בצילום רחוב.

* לכידת הרגע.

*יחסי צלם-מצולם, אתיקה בצילום תיעודי ואפשרויות עכשוויות   בז'אנר

*במסגרת
הקורס נלמד את כלי הגישה למחקר של נושא, לפיתוח סגנון צילום אישי וליצירת סיפור צילומי.